Сдружение „България в Европа” е регистрирано във Видинския окръжен съд по фирмено дело № 115 на 23.02.2005 г. Сдружението е създадено с мисия и цели да развива и утвърждава гражданското общество в България, като подкрепя гражданското участие на национално и местно ниво в процесите на присъединяване на страната към европейските структури. Организацията подпомага органите на държавната и местна власт за реализирането на проекти за опазване на околната среда, за подпомагане на хората в неравностойно положение чрез защита правата на човека и социално подпомагане. Сдружението организира и провежда семинари, обучения, работни срещи и други публични мероприятия, свързани с обсъждането и търсенето на решения на наболели обществени проблеми и презентирането им пред обществото. Сдружението работи в партньорство с различни организации и институции на местно и централно ниво.