Капацитетът на Сдружението за работа с партньори и участие в мрежи се дължи главно на неговия комуникативен и инициативен състав. Тази практика разкрива по-широки възможности както за набиране на средства, така и за все по-широкото отваряне на организацията за работа в нови сфери от обществения и социален живот.
Екипа с които разполага организацията е с дългогодишен опит и капацитет в сферите на изява на организацията. Сдружението работи в партньорство с различни организации и институции на местно и национално ниво.
За времето за което Сдружението работи в сферата на неправителствения сектор успя да изгради голяма мрежа от партньори в Северозападната част на България. Като следствие от тази дейност се формираха и нови партньорства от други части на страната.