Адрес за кореспонденция и контакт:
гр. Видин,ул. Цар Симеон Велики № 68А,ет. 2

e-mail: bgeu@mail.bg

тел./факс 094/637595
0889522398

Петър Младенов