Адрес за кореспонденция и контакт:
гр. Видин, 3700, ул. „Цар Симеон Велики" № 1, офис № 9

e-mail: bgeu@mail.bg

тел./факс 094/637595
0889522398

Петър Младенов