ПЧЕЛАРСКО ИЗЛОЖЕНИЕ

На 26.03.2008 г., от 14.00 ч. Сдружение „България в Европа” проведе на официалното откриване на първото българо-сръбско пчеларско изложение, което се проведе в сградата на Държавна филхармония Видин в периода 26.03.2008 г. - 28.03.2008 г.

По време на изложението се организира и цикъл от семинарни занятия, насочени към участниците и гостите, на които се разгледаха актуални теми от пчеларската практика и прилагането на биологичоно пчеларство. За да се повиши атрактивността на изложението се организираха конкурси за „Най-атрактивен щанд”, „Най-оригинална опаковка”, „Най-успешен етикет”, „Царица на меда”, „Доайен на пчеларството” и др. Като резултат от проведеното пчеларско изложение се разработи и подписа Споразумение за транс-гранично сътрудничество в областта на биологичното пчеларство.

 

 

Проект BG 2005/017-457.02.011
“Съвместна промоция на биологично пчеларство”

Организация-изпълнител: Сдружение «България в Европа»

 

Списък с контакти на участниците в
БЪЛГАРО-СРЪБСКО ПЧЕЛАРСКО ИЗЛОЖЕНИЕ
ГР. ВИДИН, ДЪРЖАВНА ФИЛХАРМОНИЯ
26.03.2008 г. - 28.03.2008 г.

Име на участника

Пчеларско дружество

Адрес/ телефон

1

Иван Борисов Деспотов

Димитър Балев

гр. Видин, ул. П. Евтимий 50, тел. 094624275

2

Пламен Славчев Александров

Димитър Балев

гр. Видин, ул. Химик 15, тел. 094638348

3

Ангел Петков Петров

Димитър Балев

с. Мирково, тел. 09352-444

4

Илия Василев Каменов

Димитър Балев

с. Бранковци, тел. 093372633

5

Пламен Тодоров Панов

Димитър Балев

гр. Видин, ул. Княз Борис 28, тел. 094607552

6

Стефан Владов Стефанов

Димитър Балев

гр. Видин, ул. Запад 12, тел. 0898954740

7

Велика Георгиева

Димитър Балев

ул. Каравелов 52, тел. 094625363 

8

Стоян Александров Колев

Димитър Балев

с. Антимово, ул. Втора 5,тел. 09354340

9

Иван Митев Иванов

Димитър Балев

гр. Видин, тел. 0887301017

10

Димитър Атанасов Костов

Димитър Балев

ж.к. Строител 2

11

Петър Георгиев Иванов

Цайдер

Тияновци

12

Давид Михов Стоянов

Димитър Балев

с. Негованци, тел. 0888276234

13

Венцислав Пеньов Вълчев

Димитър Балев

гр. Видин, тел. 0885343413

14

Снежана Асенова Стоянова

Димитър Балев

гр. Видин

15

Илияна Стойчева Младенова

Димитър Балев

гр. Видин, тел. 0888581332

16

Петър Димитров Петров

Димитър Балев

гр. Видин, тел. 094632446

17

Зоран Никич

Неготин

гр. Неготин

18

Деян Филипович

Неготин

гр. Неготин, тел. 0642543305

19

Асен Асенов Димитров

Димитър Балев

с. Тияновци, тел. 0899385060

20

Лъчезар Митов

Димитър Балев

с. Тияновци, тел. 0899998616

21

Румен Димитров

Димитър Балев

с. Косово, тел. 0897682013

22

Драган Динич

Неготин

тел. 4831638458865

23

Марко Йованович

Неготин

тел. 4831642284199

24

Милослав Илиев Михов

Димитър Балев

с. Ново село, тел. 0885906314

25

Росен Северинов Ангелов

Димитър Балев

с. Кутово

26

Огнян Цветанов Григоров

Димитър Балев

гр. Видин

27

Георги Пасков Маринов

Димитър Балев

с. Негованци, тел. 0888511792

28

Генади Славчев Толийски

Димитър Балев

с. Дипковица, тел. 0931512716

29

Снежана Цанова

Димитър Балев

гр. Видин, тел. 0886426649

30

Петър Младенов

Димитър Балев

гр. Видин, тел. 0889522398