Проект “Трансгранични решения за трансгранични проблеми”  
Програма “Добросъседство”
Проект “Трансгранични решения за трансгранични проблеми”
Независимо проучване на компонентите на околната среда
Ръководство “Източници на замърсяване на компонентите на околната среда”
План за превенция на замърсяванията на пограничната зона – Северозападен регион – регион Зайчар
Провеждане на училищна кампания
Обучение “Съвместни механизми за предпазване и справяне с природните бедствия”
Инвестиционен план за транс-гранична инфраструктура
Новини
Връзки
За печат

 


 
Настоящият уеб сайт е изготвен с финансовата подкрепа на ЕС по Съвместна грантова схема за Устойчиво икономическо развитие 2005. Текстът на настоящата публикация не отразява официалната позиция на Европейската комисия.