Проект BG 2005/017-457.01.013
“ Трансгранични решения за трансгранични проблеми ”

Организация-изпълнител: Сдружение «България в Европа»

 

 

 

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

Сдружение „България в Европа” Ви кани да отразите обучението на тема ‘Съвместни механизми за превенция и справяне с екологични бедствия, аварии и катастрофи’, което ще се състои в периода 23.06.2008 г. до 25.06.2008 г. в Хотел „Нинов”, гр. Видин.
Обучението се провежда по проект “Трансгранични решения за трансгранични проблеми”, финансиран по програма ФАР Трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2005 в рамките на схема за безвъзмездна помощ “Устойчиво Икономическо Развитие”.
Проектът се изпълнява съвместно с община Неготин, Република Сърбия и има за цел да насърчи сътрудничеството между организации и институции от двата трансгранични региона, да съдейства за развитието и осъществяването на проекти, насочени към съблюдаване на принципите на устойчивото икономическо развитие от една страна, а от друга – да подпомогне по-нататъшното икономическо, институционално и социално сближаване между двете съседни страни.
По време на проекта ще се изпълнят редица дейности, насочени към превенция на замърсяванията на компонентите на околната среда. За тази цел ще се проведе независимо проучване на почвите, водите и въздуха в трансграничния регион и ще се организират залесителни мероприятия по поречието на река Тимок.
В рамките на проекта се провежда и училищна кампания, която включва провеждането на открити уроци на екологична тематика и конкурс за най-добра детска рисунка.
Като резултат от дейностите по проекта ще се разработи План за превенция на замърсяванията в трансграничния регион – Северозападен Регион – Регион Зайчар.
Ще се радваме, ако уважите и отразите събитието, чрез което ще ни окажете съдействие и подкрепа за повишаване информираността и мотивацията на гражданите по въпросите, касаещи опазването на околната среда в двете съседни страни.

За контакт
Сдружение “България в Европа”
Мария Великова
гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики 68А, ет. 2
тел. 0888498376,
тел./факс 094637595,
email: bgeu@mail.bg

 

Проект BG 2005/017-457.01.013
“ Трансгранични решения за трансгранични проблеми ”

Организация-изпълнител: Сдружение «България в Европа»

 

 

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

Сдружение „България в Европа” Ви уведомява, че в периода 23.06.2008 г. до 25.06.2008 г. в Хотел „Нинов”, гр. Видин се проведе обучение на тема ‘Съвместни механизми за превенция и справяне с екологични бедствия, аварии и катастрофи’. Обучението се проведе по проект “Трансгранични решения за трансгранични проблеми”, финансиран по програма ФАР Трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2005 в рамките на схема за безвъзмездна помощ “Устойчиво Икономическо Развитие”. Обучението се проведе в 2 групи по 20 участника - представители на всички заинтересовани страни в двата целеви региона – местна власт, неправителствен сектор, работодатели, граждани.
Основните теми, разгледани по време на обучението бяха: мерки и средства за привличане на участието на гражданите в дейности по опазването на околната среда подкрепа на съвместни екологични инициативи, целящи решаването на екологични проблеми; създаване на възможности за увеличаване на капацитета и навременен отговор и адекватни съвместни действия за предпазване от екологични катастрофи; създаване на възможности за търсене и прилагане на съвместни мерки между обществен и граждански сектор на международно ниво за координирани действия за опазване на околната среда. 
Проектът се изпълнява съвместно с община Неготин, Република Сърбия и има за цел да насърчи сътрудничеството между организации и институции от двата трансгранични региона, да съдейства за развитието и осъществяването на проекти, насочени към съблюдаване на принципите на устойчивото икономическо развитие от една страна, а от друга – да подпомогне по-нататъшното икономическо, институционално и социално сближаване между двете съседни страни.
По време на проекта ще се изпълнят редица дейности, насочени към превенция на замърсяванията на компонентите на околната среда. За тази цел ще се проведе независимо проучване на почвите, водите и въздуха в трансграничния регион и ще се организират залесителни мероприятия по поречието на река Тимок.
В рамките на проекта се провежда и училищна кампания, която включва провеждането на открити уроци на екологична тематика и конкурс за най-добра детска рисунка.
Като резултат от дейностите по проекта ще се разработи План за превенция на замърсяванията в трансграничния регион – Северозападен Регион – Регион Зайчар.

За контакт
Сдружение “България в Европа”
Мария Великова
гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики 68А, ет. 2
тел. 0888498376,
тел./факс 094637595,
email: bgeu@mail.bg

 

Проект BG 2005/017-457.01.013
“ Трансгранични решения за трансгранични проблеми ”

Организация-изпълнител: Сдружение «България в Европа»

 

 

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

Сдружение „България в Европа” Ви уведомява, че на 14.11.2008 г. в гр. Неготин, Република Сърбия се проведе финална конференция по проект “Трансгранични решения за трансгранични проблеми”, финансиран по програма ФАР Трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2005 в рамките на схема за безвъзмездна помощ “Устойчиво Икономическо Развитие”.
Проектът се изпълнява от Сдружение “България в Европа”, гр. Видин в партньорство с Община Неготин, Република Сърбия и има за цел да насърчи сътрудничеството между организации и институции от двата трансгранични региона, да съдейства за развитието и осъществяването на проекти, насочени към съблюдаване на принципите на устойчивото икономическо развитие от една страна, а от друга – да подпомогне по-нататъшното икономическо, институционално и социално сближаване между двете съседни страни.
По време на конференцията бяха обобщени и представени постигнатите по проекта резултати, обсъдени бяха възможностите за мултиплициране на добрите практики и  прилагането им и на други места в пограничния регион със сходни проблеми.
В рамките на проекта се изпълниха редица дейности, насочени към превенция на замърсяванията на компонентите на околната среда в двата погранични региона – област Видин и Окръг Бор.
Проведе се независимо проучване на почвите, водите и въздуха в трансграничния регион, с цел рекултивация се организираха залесителни мероприятия по поречието на река Тимок, разработи се План за превенция на замърсяването и Инвестиционен план за изграждане на трансгранична инфраструктура.
В рамките на проекта се проведе обучение на тема “Съвместни механизми за превенция и справяне с екологични бедствия, аварии и катастрофи” и училищна кампания под надслов “Назад към природата”, включваща провеждането на открити уроци на екологична тематика и конкурс за най-добра детска рисунка.
Ще се радваме, ако отразите събитието, чрез което ще ни окажете съдействие и подкрепа в популяризирането и реализирането на една полезна и благородна идея за опазване на околната среда и разумно използване на природните ресурси.

 

За контакт
Сдружение “България в Европа”
Мария Великова
гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики 68А, ет. 2
тел. 0888498376,
тел./факс 094637595,
email: bgeu@mail.bg