ДАННИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Сдружение „България в Европа”, България и Община Кладово, Сърбия разработват база-данни на пчеларите и на производителите на пчеларски инвентар в област Видин и окръг Бор. Ако желаете да развиете бизнес отношения с пчелари от другата страна на границата, можете да бъдете включени в базата-данни на пчелари и производители на инвентар, интересуващи се от сътрудничество и търговски отношения между България и Сърбия. За тази цел е необходимо да попълните данните си по-долу:

Задължително поле!

Да    Не    В процес на сертификация


Да, в най-скоро време    Да, но не сега    Не