European Union

Bulgaria – Serbia
IPA Cross-border Programme
  Проект "Пчеларство без граници"  
Проект "Пчеларство без Граници"
Новини
Документи
Галерия
Контакти
За печат

 


 
"ПРОЕКТЪТ СЕ СЪ-ФИНАНСИРА ОТ ЕС ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ CCI № 2007CB16IPO006