- База-данни на пчеларите

- Документален филм –(български вариант)

- Документален филм –(сръбски вариант)

- Презентации

Конференция за представяне на проекта

1 Presentation IPA BG SER opening conference BG
2 Presentation IPA BG SER opening conference SER
3 Presentation BEES project BG
4 Presentation BEES project SER

Пчеларско изложение във Видин

1 Good bee practices BG
2 Good bee practices SR
3 Intro bilogichno pchelarstvo BG
4 Intro bilogichno pchelarstvo-SR
5 Main principles Bio pchelarstvo BG
6 Main principles Bio pchelarstvo SR
7 Presentation_borba s bolesti i nepriqteli BG
8 Presentation_borba s bolesti i nepriqteli SR
9 Presentation_Reklama i marketing BG
10 Presentation_Reklama i marketing SR
11 Successful bee practices BG
12 Successful bee practices SR

Пчеларски уъркшоп

1 Instrukcia_za_biologichno_pchelarstvo_-_2011
2 Normanitvna_baza-BG
3 Normanitvna_baza SER
4 Presentation_BG Normatiwna uredba_Iziskwaniq BG
5 Presentation_BG Normatiwna uredba_Iziskwaniq SR
6 Presentation_Kandidatstvane po proekti_kooperirane BG
7 Presentation_Kandidatstvane po proekti_kooperirane SR
8 ugovor_1
9 ugovor_2
10 Uredba_MPSV -BG
11 Uredba_MPSV SER

Пчеларско изложение в Кладово

1 Presentation Exh Kladovo April 2012
2 Presentation Exh Kladovo April 2012 SER

Конференция за представяне на резултатите по проекта

Presentation BG

Presentation SR


- Нормативна база

Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28.06.07 относно биологично производство и етикиране на био продукти и отмяна Регламент (ЕИО) № 2092/91
Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 от 05.09.08 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент 834/2007, относно био производство, етикиране и контрол

Закон за пчеларството
Закон за животновъдството
Закон за ветеринарномедицинската дейност
Закон за храните
Закон за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на ЕC

НАРЕДБА № 5 ОТ 25 МАЙ 2006 Г. ЗА ХИГИЕНАТА НА ХРАНИТЕ ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
Наредба N. 30 за профилактика и борба със заразните болести по пчелите
Наредба 35 от 30.08.2001 г. За биологичното производство на животно, животински продукти и храни от животински произход и неговото означаване върху тях (обн., ДВ, бр. 80 от 18.09.2001г.) – Раздел VIII Пчеларство и пчелни продукти

Сертифициращи организации
“SGS - България” – ООД, 1504 София, бул. “Цар Освободител”, N. 24А - www.bg.sgs.com
“Балкан биосерт” – Агенция за контрол и сертификация, 4000 Пловдив, ул. “Хр. Г. Данов” N. 13 - http://www.balkanbiocert.com/indexbg.htm 
“QC&I Интернешънъл Сървисиз” АД- контрол и сертификация на биологични продукти, Пловдив 4002, бул. “Васил Априлов” 23 ет. 3 - www.qci.bg